Од када се рачуна почетак Ислама? (When Islam Began?)
Од када се рачуна почетак ислама? И колики је временски период између Мухаммеда, мир над њим, и Исуса, мир над њим?  
Мухаммед Салих Ел- Мунеџид

Од када се рачуна почетак Ислама? (When Islam Began?)

Од када се рачуна почетак ислама? И колики је временски период између Мухаммеда, мир над њим, и Исуса, мир над њим?

www.islamqa.info
Фејзо Радончић
About Script